Isolering af tank, beholder eller silo​

Store tanke bruges til råvarer, brændstoffer og slutprodukter. Små tanke bruges til midlertidig lagre. For at bevare stoffet og sikre stabiliteten er det vigtigt at holde temperaturen inde i tanken på bestemte temperaturgrænser. Derfor er isolering af lagertanke en vigtig faktor i funktionaliteten.

Isolering er omkostningsbesparelser idet at Isolering væsentligt reducerer varmetabet og tilbagebetalingstiden er derfor normalt meget lav og typisk under et år selv ved meget lave temperaturer. Reducerede varmetab medfører også lavere CO2-udledning og er gavnligt for miljøet.

Isolering forhindrer at tanke fryses eller opvarmes af solstråling. Det vil også reducere afkøling af det lagrede stof, forhindre det i at sætte sig og forblive i en fast form.

En brandbestandig isolering reducerer risikoen for brand.

Tankisolering kræver høj grad af erfaring og den fornødne ekspertise. Vi har hos A1 mange års erfaring i isolering og beklædning af tanke, siloer og beholdere. Vi beklæder traditionelt med sinus, trapez eller plan plade men også med membranløsninger uden afstandsjern for at undgå varmebrug og med mulighed for at isolerer tanke under drift.

Isoleringsmaterialer:

Facadematerialer:

Tagmaterialer:

  • Tagpap
  • Trapez eller Sinus
  • Sika flydende membrantag