Kulde

Isolering af køl med polyurethanskum og pladebeklædning

Køleanlæg og koldtvandsanlæg danner kondens, som giver korrosionsskader, energitab og hygiejneproblemer. Her vil isolering med polyurethanskum være løsningen. Polyuretanskum er formstabilt og giver sammen med en pladebeklæning en meget solid isolering med en meget høj isoleringsgrad, som slutter så tæt omkring mediet at kondens helt undgås.

A1 har igennem fastlagte procedurebeskrivelser og specialtræning af vores montører sikret os en høj standard inden for et område hvor dårlig udførelse vil resultere i tæring, isdannelse og kuldebrug.

Poleurethan in-situ opskumning kan udføres med fyldeskum som sprøjtes ned i en forberedt indkapsling eller som sprayskum hvor en evt. indkapsling foretages efterfølgende.

 

 

Isolering med Cellegummi

Cellegummi fjerner kondens somer et af de store problemer ved kølerørsinstallationer. Derfor skal isolerings- materialet dimensioneres rigtigt i forholdtil temperatur og luftfugtighed. A1 udfører energiberegning jf. DS452 3 udg., inden isoleringen påbegyndes.

Før isolering udføres med cellegummi, skal rørene renses for korrosion og rust, og behandles med en rustbeskyttede maling. Cellegummien udskæres så den passer præcist og limes til rørene for hver 2. meter. Det forhindrer kondens i at løbe ved eventuelle beskadigelser.

Ved større ventiler, flanger og bøjninger skæres isoleringsmaterialet således at det formes til halvskåle, hvilket giver færrest samlinger. Bæringer isoleres med specielle rørbærere, hvor rørbøjler monteres uden på isoleringen.

Cellegummi har et flot sort finish som fremhæves, hvis der følgende behandles med en speciel polish. Polishen giver også en meget rengørings venlig overflade.

Cellegummi produkter: