Støjindkapsling

Bulderhus

Ovenstående er eksempel på et bulderhus hvor projektets facer kan beskrives således:

  • Beregning af støjbelastning og nødvendig dæmpning
  • Skitseforslag
  • Tilbud på færdig projekt
  • Ordreafgivelse
  • Udfærdigelse af detailtegninger og statiske beregninger
  • Opførelse af bulderhus

Bulderhus

Ovenstående er eksempel på et bulderhus som er bevægelig

Støjindkapsling

 

Ovenstående er et eksembel på lydindkapsling som er designet præcist til den applikation hvor den skal bruges.

Jf. At-vejledning D.6.1-4 må Ingen udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).

En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:

85 dB(A) i

 

8 timer

88 dB(A) i

 

4 timer

91 dB(A) i

 

2 timer

94 dB(A) i

 

1 time

97 dB(A) i

 

30 minutter

100dB(A) i

 

15 minutter

 

 

Lyddæmpende industri-forhæng

Støjindkapslinger

 

 

Nyttige publikationer: